حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

محصولات در شهر تهران به صورت رایگان ارسال می گردد.

ارسال سفارشات در شهرستان ها به وسیله پست وبراساس تعرفه های پستی به روش انتخاب شده توسط خریدار (سفارشی-پیشتاز) ارسال می گردد.

کلیه محصولات بدون ذکر نام محصولات زناشویی و به صورت کاملا محرمانه ارسال می گردد.