شرایط و ضوابط استفاده

آدرس  ،شماره تماس ،کدپستی واطلاعات خریدار باید  توسط خریدار   به صورت صحیح

وکامل  وارد شود.


تمام مبلغ فاکتور در هنگام تحویل کالا به صورت نقدی از خریدار دریافت می گردد.

کلیه محصولات مورد تایید وزارت بهداشت ایران و دارای کد مجوز می باشند.

 خدمات سایت ویژه متاهلین و استفاده در چهارچوب ازدواج می باشند.

 از ارائه خدمات و محصولات به افراد زیر سن قانونی معذوریم.

کلیه سفارشات با نام های دیگر و به صورت کاملا محرمانه ارسال می گردد والفاظ مربوط به

لوازم  زناشویی ذکرنخواهدشد.