خرید کاندوم و تحویل در بسته بندی کاملا ناشناس در ایران.

آیا برندهای کاندوم در ایران تولید می شوند؟

برندهای کاندوم در ایران به نقل از سایت ویکی به شرح ذیل می باشد؟

نیتا (ANITA)Localندارد
اوکاموتو (OKAMOTO)ژاپنGlobalژاپن/غیرهداردwww.okamoto-condoms.com
پروف (PROOF)دارد
تروجان (TROJAN)آمریکاGlobalآمریکا/غیرهداردwww.trojancondoms.com
دیورکس (DUREX)Globalچینداردwww.durex.com
رومانتیک (ROMANTIC)مالزیدارد
ریلکس (RELAX)ایرانLocal/Iranمالزینداردwww.relax-condoms.com
سیمپلکس (SIMPLEX)اندونزیLocalاندونزیندارد
شوت (SHOOT)ایرانLocal/Iranاحتمالاً تایلندندارد
کراون (CROWN)ژاپنGlobalژاپندارد
لایف اپل (LIFE APPLE)ایرانLocalایرانندارد
مجستیک (MAJSTIC)ایرانLocalمالزیدارد
ناچ کودکس (NACH KODEX)ایرانLocalچیننامعلومwww.nachkodex.com
ورتکس (VERTEX)آمریکاGlobalدارد
گودلایف (GOODLIFE)ایرانLocal/Iranمالزیندارد
های (HI)Localندارد
ایکسدریم (xdream)ایرانiranایرانداردxdreamcondoms.com
اروس (eros)ایرانiranایرانداردkbdco.co

انواع کاندوم‌ها در ایران