پکیج 5 مدل کامل از انواع کاندوم عجیب و وحشتناک فضایی

New product

این پکیج شامل هر 5 مدل کاندوم فضایی است.خاصیت این کاندوم ها تحریک نقطه G-SPOT  در بانوان است که تجربه ای متفاوت در زناشویی را به زوجین القاء میکند.

 • کاندوم فضایی اره ماهی

 • کاندوم فضایی طوقی

 • کاندوم فضایی شمشیری

 • کاندوم فضایی دکمه دار

 • کاندوم فضایی چرخشی

جزییات بیشتر

550,000 ریال

Add to wishlist

اطلاعات بیشتر

این پکیج شامل هر 5 مدل کاندوم فضایی است.خاصیت این کاندوم ها تحریک نقطه G-SPOT  در بانوان است که تجربه ای متفاوت در زناشویی را به زوجین القاء میکند.

 • کاندوم فضایی اره ماهی

 • کاندوم فضایی طوقی

 • کاندوم فضایی شمشیری

 • کاندوم فضایی دکمه دار

 • کاندوم فضایی چرخشی

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

 پکیج 5 مدل کامل از انواع کاندوم عجیب و وحشتناک فضایی

پکیج 5 مدل کامل از انواع کاندوم عجیب و وحشتناک فضایی

این پکیج شامل هر 5 مدل کاندوم فضایی است.خاصیت این کاندوم ها تحریک نقطه G-SPOT  در بانوان است که تجربه ای متفاوت در زناشویی را به زوجین القاء میکند.

 • کاندوم فضایی اره ماهی

 • کاندوم فضایی طوقی

 • کاندوم فضایی شمشیری

 • کاندوم فضایی دکمه دار

 • کاندوم فضایی چرخشی